ankara travesti
Summary
Photo of
852,234

Tutkulu Anlar Arayan Travesti Nil

Seçkin beylerle tutku dolu geceleri yaşama arzusuna uyarak, Güzel hayatımı ankara travesti hep kaliteli yerlerden tanıdığım kişilerle yaşamayı seçtim. Pahalı mekanlarda takılmanın maliyetini karşılayamayınca da, bu tarz yerlerde takılmayı seven erkekleri Travesti sitelerinden bulmaya başladım. Güzel anlar arayan Travesti Nil, hiçbir şekilde kalitesiz yerlerde takılmaz. Arayacak kişilerin bu yönümü göz önüne alarak aramaları gerekli. Elitim ve kaliteme uymayan yerlere ya da davranışlara yönelmem. Kaliteli yaşamayı ve hayatınızda her olayın belirli bir kaliteye sahip olmasını istiyorsanız, sevgilinizin size yaşanacaklarının da bunu size dikmen travesti vermesini beklersiniz. Bende koluna girerek şımartacağım erkeğin buna değer biri olmasını arzuladığım için her arayanla görüşmemeye çalışıyorum. Bu çalışma, transseksüel bireylerin sağlık hizmeti alırken yaşadıkları problemleri belirlemek amacı ile kalitatif araştırma yöntemlerinden fenomenolojik yöntem kullanılarak gerçekleştirildi.  Çalışmanın örneklemini, amaçlı örnekleme yöntemlerinden zincir örnekleme yöntemi ile belirlenen, 6 trans kadın ve 4 trans erkekten oluşan toplam 10 trans birey oluşturdu. Veriler katılımcıların kişisel özelliklerini içeren kişisel bilgi formu, ve yarı yapılandırılmış dört adet açık uçlu sorudan oluşan görüşme formu ile toplandı. Verilerin toplanmasında derinlemesine görüşme tekniği kullanıldı. Elde edilen verilerin analizinde tümer yatırımcı içerik analiz yöntemi kullanıldı. Analizi yapılan veriler; ‘sağlık hizmeti almada güçlük yaşama’ ve ‘sağlık hizmeti almada sorun yaşamama’ olmak üzere 2 ana kategoriye ayrıldı ve tartışıldı. Transseksüel bireyler, sağlık çalışanlarının etik dışı davranışları, bilgi düzeylerindeki yetersizlik ve ayrımcı tutumları nedeni ile olumsuz deneyimler yaşadıklarını, yaşanan olumsuz deneyimlerin bir sonraki hastane başvurularında tedirginlik yarattığını; sağlık haklarını iyi bilmelerinin ve sürekli aynı sağlık kuruluşu sağlık çalışanlarından hizmet almalarının olumsuz deneyim yaşamalarını aza indirgediğini; kimlik belgelerinin de değişmesiyle kimlikleri ile uyumlu olan katılımcılar, kolayca fark edilmemeleri nedeni ile olumsuz deneyimler yaşamadıklarını belirtti Gelecek araştırmalarda sağlık çalışanlarının trans bireylere yönelik tutumları belirlenmeli ve onlara yönelik sağlık bakım hizmetlerine gereken önem verilmelidir.

Bölge : Travesti Blog