ankara travesti
Summary
Photo of
122,306

Ankara Travesti LGBT Gelişimi

Türkiye’de eşcinsel hareket doğrultusunda gerçek adımların atılmasından önceki ilk çalışmalar Ankara da İbrahim Eren’in öncülüğünde başlamıştır. Sonraki yıllarda kişisel çekişmeler ve ideolojik farklılıklar sebebiyle eşcinsel gruplarca dışlanan İbrahim Eren, Ankara Sağlığı Derneği’nde İzmirli eşcinsellerle terapi-söyleşi toplantılarına adım atar. Sadece 12 Eylül darbesi tüm sivil cemiyet örgütleri şeklinde bu grubu da dağıtır. Yurt dışına çıkan İbrahim Eren Almanya ve Avrupa ankara travesti deneyimleri yardımıyla anti-militarizm, yeşil hareket, eşcinsel hareket benzer biçimde dönemin geleneksel solunun yabancısı olduğu yepyeni anlayışlarla tanışmıştır. 12 Eylül, toplumsal muhalefete çok büyük bir darbe indirir. Sadece daha önce geleneksel solun içinde veya gölgesinde kalmış eşcinseller, feministler, anti-militaristler benzer biçimde hakim anlayışın marjinalleştirdiği gruplar da var olan politik boşluğun da etkisiyle daha geniş bir hareket alanına ulaşırlar. İbrahim Eren bu unsurları ankara travestileri bir parti çatısı altında toplamak ister. Köktencilik Demokrat Yeşil Parti adıyla kurulması kabul edilen partinin tüzüğü de gene bu gruplar tarafından oluşturulur. 1986-1987 yıllarına denk gelen bu çalışmalar değişik sebeplerden dolayı neticelenmez ve parti kurulma aşamasında kalır. 1987 senenin yaz ayları Beyoğlu güvenlik Müdürlüğünün travestiler üzerindeki baskıyı arttırdığı günlerdir. Kimi vakit çuvallarla koyup demir sopalarla dövme aşamasındaki bu baskılara ne basın ne de ‘demokratik’ efkarı umumiye lüzumlu ilgiyi göstermez. Bu baskılar karşısında çaresiz kalan, destek bulamayan travestiler toplu olarak henüz kurulma aşamasında olan radikal kızılay travesti sığınırlar. 37 eşcinsel ve travesti tarafından açlık grevi başlatılır. Bu bununla beraber Türkiye tarihindeki ilk eşcinsel eylemdir. Somut neticeler elde edilemese de bu eylem yurt içinde ve yurt dışında ses getirmeyi başarır. Yurt dışının elit gazetelerinde haber olur ve Türkiye’den de Rıfat Ilgaz ve Türkan Şoray şeklinde pek çok sanatçı ve aydından destek bulur.

Bölge : Travesti Blog